Pośredniczymy w kontaktach oraz pomagamy w rekrutacji osób wyspecjalizowanych w projektowaniu, szyciu i wyrobach kaletniczo-galanteryjnych.